Η Attica Frigo

Αναλαμβάνει έργα βιομηχανικής ψύξης για λογαριασμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, των αρτοπαρασκευασμάτων
και της ζαχαροπλαστικής.

Ψυκτικοί θάλαμοι

Οι ψυκτικοί θάλαμοι σε μια βιομηχανία αρτοπαρασκευασμάτων και ζαχαροπλαστικής μπορεί να είναι συντήρησης και κατάψυξης

Αεροψυκτήρας ψυκτικού φορτίου

Σε κάθε ψυκτικό θάλαμο τοποθετείται αεροψυκτήρας ψυκτικού φορτίου ανάλογου των προϊόντων των θαλάμων, της ζητούμενης θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας εισόδου.

Ψυκτικές πόρτες

Στην Attica Frigo προμηθεύουμε επίσης τις ψυκτικές πόρτες των θαλάμων καθώς και τις διάφορες πόρτες των χώρων παραγωγής όπως swing doors και ανοιγόμενες.

Υποπίνακας

Μπροστά από κάθε θάλαμο υπάρχει και ο σχετικός υποπίνακας με τους ανάλογους αυτοματισμούς όπως :

 • Κεντρικό διακόπτη on/off
 • Όργανο ελέγχου θερμοκρασίας – υγρασίας
 • Ασφάλειες
 • Ρελαί
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, απόψυξης, πίεσης, αντιστάσεων και ανεμιστήρων

Σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών

Με το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών καλύπτεται τόσο το συνολικό φορτίο της ψυκτικής εγκατάστασης όσο και το μερικό φορτίο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από όλους τους ψυκτικούς θαλάμους και τους χώρους παραγωγής.

Το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών αποτελείται από όλες τις αναγκαίες ψυκτικές διατάξεις όπως :

 • Συμπιεστές
 • Ελαιοδιαχωριστές
 • Βάνες κατάθλιψης
 • Φιάλη υγρού (receiver)
 • Υγροδείκτες
 • Φίλτρα γραμμής υγρού
 • Φίλτρα αναρρόφησης
 • Accumulators
 • Κύκλωμα λαδιού με βάνα, δείκτη, πλωτήρα και μαγνητική βαλβίδα

Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα που περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για το κύριο και το βοηθητικό κύκλωμα όπως :

 • κεντρικό διακόπτη
 • ασφάλειες
 • χρονικά ρελαί
 • θερμικά ρελαί
 • ρελαί ισχύος
 • Κλέμες
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και βλάβης
 • Επιτηρητή τάσης
 • Όργανο ελέγχου συμπιεστών