Ψυκτικές μονάδες

 • Για μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους και εγκαταστάσεις όπως βιομηχανίες, συσκευαστήρια, σφαγεία
 • Με παραλληλισμό συμπιεστών για λειτουργία σε μερικό φορτίο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και έργου

 • Για εφαρμογές μεσαίου και μικρού μεγέθους όπως μικρά συσκευαστήρια, μικρομεσαίοι ψυκτικοί θάλαμοι
 • Κλασική λύση όπου κάθε ψυκτικός θάλαμος έχει τη δική του ψυκτική μονάδα

 • Για εφαρμογές μεσαίου και μικρού μεγέθους όπου δεν υπάρχει επάρκεια χώρου όπως πόλεις
 • Κλασική λύση όπου κάθε ψυκτικός θάλαμος έχει τη δική του ψυκτική μονάδα και η κάθε ψυκτική μονάδα είναι πλήρης από ψυκτικές διατάξεις

Συμπυκνωτές και εξατμιστές

 • Για μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις
 • Αερόψυκτοι
 • Για ψυκτικές μονάδες multi system

 • Για εφαρμογές παντός μεγέθους
 • Με δυνατότητα εποξεικής βαφής για προστασία των σωληνώσεων από επιθετικές και διαβρωτικές εκλύσεις ψυχόμενων προϊόντων
 • Με δυνατότητα πλήρους ανοξείδωτης κατασκευής για προστασία των σωληνώσεων από επιθετικές και διαβρωτικές εκλύσεις ψυχόμενων προϊόντων