Η εταιρεία μας

αναλαμβάνει έργα ψυκτικών θαλάμων για βιομηχανίες τυριών και γενικότερα γαλακτομικών.

Ειδικότερα τα τυριά, όπως για παράδειγμα το cheddar, και ανάλογα το εύρος αποθήκευσης και το είδος του προϊόντος,
έχουν ένα θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης από 0°C – 4,4°C με σχετική υγρασία στα 65% με υπολογιζόμενο χρόνο
αποθήκευσης τους 6 – 12 μήνες.

Υγραντήρας φυγοκεντρικού τύπου

Για την αποτελεσματική ρύθμιση των ποσοστών υγρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί υγραντήρας φυγοκεντρικού τύπου ο οποίος δημιουργεί μια παγωμένη ομίχλη από μικροσταγονίδια.

Ψυκτικές πόρτες

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης τις συρόμενες ψυκτικές πόρτες για τους θαλάμους

Swing doors

Καθώς και τις swing doors για τους χώρους παραγωγής.

Ηλεκτρικός υποπίνακας

Μπροστά από κάθε θάλαμο υπάρχει και ο σχετικός υποπίνακας με τους ανάλογους αυτοματισμούς όπως :

 • Κεντρικό διακόπτη on/off
 • Όργανο ελέγχου θερμοκρασίας – υγρασίας
 • Ασφάλειες
 • Ρελαί
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, απόψυξης, πίεσης, αντιστάσεων και ανεμιστήρων

Αεροψυκτήρες τύπου μπλαφονιέρας

Για τους χώρους παραγωγής όταν απαιτείται ψύξη προχωρούμε με την εγκατάσταση βιομηχανικού κλιματισμού κάνοντας χρήση ειδικών αεροψυκτήρων τύπου μπλαφονιέρας.

Multi system

Οι ψυκτικοί θάλαμοι και οι χώροι παραγωγής με βιομηχανικό κλιματισμό υποστηρίζονται από μια κεντρική μονάδα βιομηχανικής ψύξης με παραλληλισμό συμπιεστών (multi system)

Σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών

Με το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών καλύπτεται τόσο το συνολικό φορτίο της ψυκτικής εγκατάστασης όσο και το μερικό φορτίο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από όλους τους ψυκτικούς θαλάμους και τους χώρους παραγωγής.

Το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών αποτελείται από όλες τις αναγκαίες ψυκτικές διατάξεις όπως :

 • Συμπιεστές
 • Ελαιοδιαχωριστές
 • Βάνες κατάθλιψης
 • Φιάλη υγρού (receiver)
 • Υγροδείκτες
 • Φίλτρα γραμμής υγρού
 • Φίλτρα αναρρόφησης
 • Accumulators
 • Κύκλωμα λαδιού με βάνα, δείκτη, πλωτήρα και μαγνητική βαλβίδα

Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα που περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για το κύριο και το βοηθητικό κύκλωμα όπως :

 • κεντρικό διακόπτη
 • ασφάλειες
 • χρονικά ρελαί
 • θερμικά ρελαί
 • ρελαί ισχύος
 • Κλέμες
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και βλάβης
 • Επιτηρητή τάσης
 • Όργανο ελέγχου συμπιεστών