• Για μεσαίους και μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους
 • Με οδηγούς για την κύλιση και χερούλι για το άνοιγμα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές όπου απαιτείται συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας

 • Για μεγάλα ανοίγματα διέλευσης από ψυχόμενο χώρο σε χώρο.
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Με φινιστρίνι

 • Η κλασική πόρτα για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Κατάλληλη για μικρές εφαρμογές όπως ψυκτικοί θάλαμοι καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλεία κτλ

Ψυκτικές πόρτες

 • Για μεσαίους και μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους
 • Με οδηγούς για την κύλιση και χερούλι για το άνοιγμα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές όπου απαιτείται συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας

 • Για μεγάλα ανοίγματα διέλευσης από ψυχόμενο χώρο σε χώρο.
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Με φινιστρίνι

 • Η κλασική πόρτα για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Κατάλληλη για μικρές εφαρμογές όπως ψυκτικοί θάλαμοι καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλεία κτλ