Ψυκτικές πόρτες

  • Για μεσαίους και μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους
  • Με οδηγούς για την κύλιση και χερούλι για το άνοιγμα
  • Κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές όπου απαιτείται συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας

  • Για μεγάλα ανοίγματα διέλευσης από ψυχόμενο χώρο σε χώρο.
  • Με μεντεσέδες και κλείστρα
  • Με φινιστρίνι

  • Η κλασική πόρτα για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους
  • Με μεντεσέδες και κλείστρα
  • Κατάλληλη για μικρές εφαρμογές όπως ψυκτικοί θάλαμοι καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλεία κτλ